Esittely

Tervetuloa

Lahden kristilliseen kouluun

Lahden kristillinen koulu ja päiväkoti tarjoavat kasvuympäristön, jossa kristillisiä arvoja eletään todeksi arjen keskellä. Samassa talossa kasvun polkua voi kulkea päiväkodista yläkoulun päättötodistuksen saamiseen saakka. Koulun yhteydessä toimii aamu- ja iltapäivähoito 1.-2. -luokkalaisille. Jokainen lapsi ja nuori on erityinen, arvokas ja tärkeä.

Koulun esittelyvideo

Haluatko tietää millainen koulu Lahden kristillinen koulu on? Videolla näet koulun sisälle sen elämään ja arvoihin käytännön asioita unohtamatta.

Play Video about ilmakuva koulusta talvella
Koulun vaiheet

Lahden kristillinen koulu - tarina ihmeistä

Mistä tarinamme alkoi? Pienessä raamattu-ja rukouspiirissä heräsi näky siitä, että tulevaisuudessa myös Lahdessa olisi kristillinen koulu, jossa voitaisiin edistää ja ylläpitää kristillistä arvomaailmaa. Tieto siitä, että edessä olisi paljon työtä, vaivaa ja pettymyksiä, ei saanut pientä joukkoa lannistumaan, vaan 2005 vuoden alussa otettiin ensimmäinen askel ja perustettiin koulun kannatusyhdistys.

01.08.2008
Ensimmäiset 14 oppilasta

Suuri päivä kristillisen koulun historiassa koitti elokuussa 2008, kun ensimmäiset 14 oppilasta aloittivat kouluvuottaan vanhoissa, vähän huonokuntoisissa vuokratiloissa, Liipolan Ostoskadulla. Kolmen esikoululaisen ja yhdentoista 1-3-luokkalaisen lisäksi koulussa työskenteli rehtori, luokanopettaja ja iltapäiväohjaaja. Koko kouluyhteisö oli kuin yhtä perhettä. Aktiivinen ja innokas vanhempaintoimikunta oli omalta osaltaan tukemassa koulun arkea.

01.08.2013
Uusi sivu koulun historiassa

Koulun kasvaessa tilat Liipolassa kävivät ahtaiksi ja uuden koulurakennuksen löytäminen oli entistä ajankohtaisempaa. Yläkoulun alkaminen vuonna 2012 oli haasteellista, mutta yhteinen halu rakentaa oppilaille koko koulupolku esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka oli selkeä.

Uusi sivu koulun historiassa kääntyi vuonna 2013, kun pitkän etsimisen jälkeen koulu siirtyi  Kiveriöön, Teinintie 4:ään. Uudet rehtorit, opettajat ja oppilaat pääsivät aloittamaan kaikille uusissa tiloissa. Samaan rakennukseen muutti myös ruotsinkielinen koulu, ja välituntisin alkoi pihalla olla jo isomman koulun tuntua. Pihalle ilmestyi myös pieniä leikkivälineitä, sillä Pelastusarmeijan ylläpitämälle päiväkodille löytyi myös tilat. Koulun oppilasmäärä kasvoi vauhdikkaasti, ja koulun toimintaa kehitettiin ja haluttiin luoda omia tapoja ja perinteitä.

01.08.2016
Kristillinen päiväkoti Ilo perustetaan

Pelastusarmeijan päiväkodin loputtua monen huoltajan toiveena oli toiminnan jatkuminen samoissa tiloissa. Kristillinen päiväkoti Ilo aloitti vuonna 2016. Toinen esiopetuspiste tuli Pääskynpesä-päiväkodin yhteyteen vuonna 2018.

01.01.2018
Ihmeiden aika - omat tilat ja pysyvä opetuslupa

Koulun toiminta vakiintui vuosien myötä, mutta omat tilat olivat edelleen rukousaiheena. Haaste tuntui mahdottomalta, mutta jälleen koulu sai kokea ihmeen. Yksityishenkilön lahjoituksen avulla koko kiinteistö voitiin ostaa 2018. Koulu ja päiväkoti saivat omat tilat.

Koulun toimintaa varjosti pitkään pysyvän opetusluvan puuttuminen, ja se aiheutti epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.

Toinen suuri kiitosaihe olikin pysyvän opetusluvan saaminen syksyllä 2019.

Lahden kristillinen koulu on saanut elää sekä erittäin vaikeita että erittäin rohkaisevia aikoja historiansa aikana. Koulun tarina rohkaiskoon jokaista toimimaan rohkeasti ja määrätietoisesti oman näkynsä toteuttamisessa. Se antakoon uskoa siihen, että Jumalan avulla pienestä voi kasvaa suurta ja mahdottomasta tulee mahdollista!

Lue vielä koulun historia pdf-dokumenttina laajemmin.

Opetussuunnitelma

Pääset lukemaan opetussuunnitelmaamme e-perusteet -sivustolle alla olevan linkin kautta:

On huomattava, että lapset oppivat kristillisessä koulussa samat asiat kuin kunnallisessakin peruskoulussa. Sen lisäksi opetusta täydennetään kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvällä aineksella. Asiasta mainitaan opetussuunnitelmassa seuraavasti: ”Erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa perusopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.”

Koulun kristillisyys on apostoliseen uskontunnustukseen sitoutuvaa ja yleiskristillistä, eikä sitouta mihinkään maailmankatsomukseen tai tietyn kirkkokunnan mukaiseen tulkintaan Raamatusta.