Kouluun hakeminen ja muut lomakkeet koottuna

Oppilashaku:

Esi-ilmoittautuminen esim. neljän vuoden päähän: Tulosta ja toimita allekirjoitettuna  ”esi-ilmoittautumislomake”.

Tulevalle lukuvuodelle hakeminen: Kouluumme voi hakea oppilaaksi ympäri vuoden. Hakuaika seuraavana syksynä alkavaan opetukseen on tammikuussa. Kouluun otetaan uusia oppilaita myös kesken lukuvuoden, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja.

1. Tutustu koulun tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

2. Täytä esitietolomake oppilashakuun. Jos oppilaalla on kaksi huoltajaa, molempien allekirjoitukset tarvitaan lomakkeeseen.

3. Hanki liitteeksi oppilaan mahdolliseen tuentarpeeseen liittyvät päätökset (esim. tehostetun tuen suunnitelma),

4. Liitä esitietolomakkeeseen myös kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta.

Opettaja tai rehtori yhdessä erityisopettajan kanssa haastattelee oppilaan sekä huoltajat, kun paperit ovat tulleet koululle. Haastattelun tarkoituksena on tutustua oppilaaseen ja saada tietoa hänen kouluvalmiuksistaan ja oppimishistoriastaan sekä varmistaa, että huoltajilla ja koululla on yhteinen käsitys koulun kasvatustavoitteista ja että vanhemmat hyväksyvät koulun toimintaperiaatteet.

Rehtori, erityisopettaja tai opettaja ottaa yhteyttä edelliseen kouluun tai esikouluun ja keskustelee oppilasta opettaneen opettajan tai erityisopettajan kanssa oppilaan tarpeista kristillisessä koulussa aloittamisen sujumiseksi. Tähän yhteydenottoon tarvitaan huoltajien lupa, joka merkitään esitietolomakkeeseen.

Tämän jälkeen koulu toimittaa teille postitse oppilashaun viimeisen lomakkeen, jossa huoltajat mm. antavat suostumuksen kristilliseen kasvatukseen, mikä on edellytys maailmankatsomuksellisiin kouluihin hakiessa.

Rehtori päättää oppilasvalinnoista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, annetaan etusija oppilaille, joilla on koulussa ennestään sisaruksia sekä kristillisistä esikouluista ja muista kristillisistä kouluista tuleville oppilaille. Muutoin valinnassa noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä.

Oppilaspaikkahakemus voidaan hylätä, jos koulu katsoo, ettei se ei pysty vastaamaan perusopetuslain edellyttämällä tavalla oppilaan mahdolliseen erityisen tuen tarpeeseen. Lahden kristillisessä koulussa tehostettu ja erityinen tuki annetaan aina yleisopetusryhmässä. Tämän vuoksi esim. suora siirto kunnallisen koulun pienryhmästä meidän yleisopetukseen ei ole oppilaan edun mukainen päätös.