Uusi sivu koulun historiassa

Koulun kasvaessa tilat Liipolassa kävivät ahtaiksi ja uuden koulurakennuksen löytäminen oli entistä ajankohtaisempaa. Yläkoulun alkaminen vuonna 2012 oli haasteellista, mutta yhteinen halu rakentaa oppilaille koko koulupolku esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka oli selkeä.

Uusi sivu koulun historiassa kääntyi vuonna 2013, kun pitkän etsimisen jälkeen koulu siirtyi  Kiveriöön, Teinintie 4:ään. Uudet rehtorit, opettajat ja oppilaat pääsivät aloittamaan kaikille uusissa tiloissa. Samaan rakennukseen muutti myös ruotsinkielinen koulu, ja välituntisin alkoi pihalla olla jo isomman koulun tuntua. Pihalle ilmestyi myös pieniä leikkivälineitä, sillä Pelastusarmeijan ylläpitämälle päiväkodille löytyi myös tilat. Koulun oppilasmäärä kasvoi vauhdikkaasti, ja koulun toimintaa kehitettiin ja haluttiin luoda omia tapoja ja perinteitä.