Kristillinen päiväkoti Ilo

Tervetuloa!

Päiväkoti avoinna: klo 7.00-17.00

Päiväkodin johtaja p. 044 901 6609

Muut yhteystiedot

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa

 

Päiväkodin toiminta-ajatus

Lahden kristillisessä päiväkoti ILOssa tarjoamme asiakasperheille turvallista ja laadukasta lapsen yksilöllisyyden huomioivaa varhaiskasvatusta kristilliseltä arvopohjalta yhteistyössä huoltajien kanssa.

Rairuohoa kasvamassa ristin muotoisessa punosastiassa

Päiväkotimme arvot

Raamattuun pohjautuva kristillinen ihmiskäsitys ja maailmankuva antaa vakaan pohjan lapsen identiteetin vahvistamiseen täydellisen hyväksyttynä, ainutlaatuisena ja tärkeänä Taivaan Isän luomana ihmisenä juuri sellaisena kuin on.

Arvostamme lapsuutta ainutkertaisena elämänvaiheena, jota tulee suojella ja vaalia. Pysähdymme pienen ihmisen kokemuksen äärelle häntä kuunnellen, ymmärtäen ja lempeästi ohjaten. Lapsi on oman elämänsä asiantuntija ja päiväkoti ILOssa hän tulee nähdyksi, kuulluksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi joka päivä omana itsenään ja osana yhteisöä. Jokaisella lapsella on oikeus iloita omasta itsestään, kunnioittaa toisia ja kokea yhteenkuuluvuutta. 

Nostamme esiin lapsen taitoja, tietoja ja resursseja, jotta hänellä on mahdollisuus löytää omia vahvuuksia, ja hänellä on mahdollisuus yltää parhaimpaansa myös muiden tuella. Kohtaamme jokaisen lapsen ja perheen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Noudatamme kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa omalla lisäosalla (katso päiväkodin esittely).

Jokainen lapsi on korvaamattoman arvokas ja kristilliset arvot antavat henkilökunnalle rohkeutta ja voimaa tehdä työtä eettisesti kestävästi, täynnä rakkautta, totuutta sekä iloiten. Meillä on ILOssa hyvä työilmapiiri, jossa jokainen kasvattaja saa toteuttaa laadukasta varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa koulutuksensa, taitonsa, luovuutensa ja persoonansa mukaan, itseään kehittäen ja haastaen yhteistyössä muun työyhteisön ja huoltajien kanssa.

 
Sateenkaari-taideteos, jossa runo ja kaarisilta-askarteluja.

Palvelusetelin hakeminen

Olemme olleet 1.8.2018 alkaen Lahden kaupungin, 17.1.2019 alkaen Hollolan kunnan ja 1.10.2022 Orimattilan kaupungin palvelusetelituottaja. Perhe tekee ensin palvelusopimuksen päiväkodin kanssa ja hakee sen jälkeen palveluseteliä kaupungilta. Lapsi voi aloittaa päiväkodissa vasta, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Palvelusetelijärjestelmässä perheen maksettava osuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tämän omavastuuosuuden lisäksi perhe maksaa 1.1.2023 alkaen lisämaksua 50 €/kk. Palvelusetelin omavastuuosuuden ollessa 0€, palveluseteli kattaa myös lisämaksun.

Ohje Lahden kaupungin palvelusetelin hakemiseen löytyvät tästä linkistä.

Hollolan varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan sähköisesti tästä linkistä.

Ohjeet Orimattilan palvelusetelin hakemiseen löytyvät tästä linkistä.

Heinäkuulta peritään maksu niistä lapsista, jotka ovat  aloittaneet edellisen vuoden elokuun jälkeen.

Heinäkuun varhaiskasvatus järjestetään tarvittaessa jonkin kristillisen päiväkodin kanssa Lahdessa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Palvelusetelijärjestelmän ulkopuolella olevien kuntien lapset ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen. Tulorajat ja yksityisen hoidon tuen hakemisen tiedot löytyvät Kelan sivuilta tästä linkistä.

Lomakkeet ja tiedotteet

Hakemus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrääminen LAHTI

Yksityisen hoidon tuen hakemisen lomake WH1 KELA

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta Vardasta

Varda informointivelvoite

Omavalvontasuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tietoja tallennetaan Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tietoja tallennetaan Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan